La Frontissa. Associació de Dones

Espai per compartir idees, coneixements i activitats

  • Mobilitzem-nos

    Defensem la democràcia i l'Estat de Benestar, llegint, produint i difonent informació sobre les causes i conseqüencies de la crisi econòmica i les solucions alternatives. Utilitzem les TIC per defensar els nostres drets.
  • Defensem la igualtat.

    Per a lluitar contra la violència masclista, defensem les polítiques d' igualtat
  • Vaga Feminista 8 M

  • Donart 2019. Francesca Calaf. Territori

Archive for Abril de 2012

1 maig. Feministes Indignades

Posted by lafrontissa a 30/04/2012

No ho podríem dir millor. Per un Primer de maig Feminista i Anticapitalista.

Consulteu aqui la seva WEB

http://feministesindignades.blogspot.com.es/2012/04/feministes-indignades-reivindiquem-un.html

 

Feministes Indignades reivindiquem un 1r de Maig feminista i anticapitalista!

Aquest 1r de Maig, Dia internacional de les persones treballadores, en un context de precarització de les condicions de vida i treball i d’atac sense treva als drets laborals, socials, civils i polítics, Feministes Indignades seguim reivindicant la visibilització i la valoració de les feines de reproducció, cura, atenció i sosteniment de la vida, denunciant la concepció androcèntrica del treball – que estableix una falsa divisió entre treball productiu i reproductiu-, i exigint la fi de la l’explotació, la discriminació i la desigualtat laboral, tant en l’àmbit domèstic/privat com en el públic.
Feministes Indignades continuem assenyalant que la noció del treball dels discursos androcèntrics, i en els quals es basa l’accés als drets laborals (ara en greu risc d’extinció), és individualitzada, fragmentada i monetaritzada i se sosté sobre falses barreres i jerarquies entre àmbit públic remunerat i àmbit privat no remunerat.
L’actual crisi ha posat de manifest la contradicció, inherent al nostre sistema econòmic i social, entre la lògica de sosteniment de la vida (que inclou tant tasques concretes i tangibles, com aspectes immaterials, afectiu-relacionals i sexuals) i la lògica d’acumulació de capital.
El desmantellament del nostre, ja fràgil, règim de benestar social, ha evidenciat que sota una suposada defensa de l’equitat social s’amaga una lògica econòmica que només satisfà les necessitats de les persones en la mesura que aquestes generen beneficis monetaris. La vida ha estat relegada a les esferes invisibilitzades de l’economia, on s’absorbeixen les tensions i el conflicte és socialment acceptable en romandre ocult: la invisibilitat del treball de cura és imprescindible per fer surar el sistema.
Si fa un temps es va exportar – mai solucionar – la crisi de les cures, a través de cadenes globals de cures (dones migrades que cobrien el lloc de les autòctones però no redistribució de tasques entre homes i dones), ara es propicia un retorn de les dones autòctones a l’àmbit privat, tot expulsant-les del mercat laboral i responsabilitzant-les de tot el treball de sosteniment de la vida que mercat, estat i agents socials en general eludeixen.
L’actual reforma laboral és un clar exemple d’una política conservadora i reaccionària que preconitza el retorn de les dones a casa i aprofundeix en els obstacles, ja existents, perquè les dones puguin participar del mercat de treball remunerat en igualtat de condicions que els homes.
La nova llei, per exemple, perverteix el principi d’acció positiva, tot aplicant bonificacions per a la contractació de dones en modalitats de contractació que suposen una retallada de drets laborals i contribuint a incrementar l’escletxa entre homes i dones pel que fa a la temporalitat (i per tant inseguretat laboral). Per contra, no es contempla cap mesura d’estímul a la creació d’ocupació mitjançant contractes de jornada completa i indefinits d’inici a dones.
Pel que fa a la protecció de la maternitat, desapareix la deducció de 100 euros al mes per a les empreses que contractaven treballadores que es reincorporaven abans dels dos anys després de la seva maternitat. D’altra banda, el permís de lactància, que podia ser gaudit per ambdós progenitors, ara només podrà ser-ho per un/a dels dos, tot dificultant la corresponsabilització de tasques de cura i atenció entre dones i homes.
L’actual reforma laboral obstaculitza les possibilitats de conciliació de vida familiar i laboral. Així, per exemple, qui tingui a la seva cura directa algun/a menor de vuit anys o una persona funcionalment diversa, només tindrà dret a una reducció de la jornada de forma diària (negant, la complexitat de l’atenció i la dependència, que no pot ser planificada a través d’un quadrant horari encotillat). A més, s’introdueix la possibilitat, gairebé sense restriccions, de mobilitat geogràfica de l’empresa, que farà totalment irreconciliable les responsabilitats laborals amb les familiars.
I ja no parlem dels salaris (en què les dones segueixen patint discriminació flagrant), que podran rebaixar-se per sota d’allò establert al conveni col·lectiu.
En definitiva, s’individualitzen les relacions laborals, en clar detriment dels drets col·lectius i, per tant, dels drets individuals, i sobretot, de totes aquelles persones que es troben en situacions de major precarietat i que són constantment vulnerades pel mercat.
Per tot això, perquè estem fermament compromeses amb una transformació radical de la societat, perquè no tenim por, perquè seguirem sortint al carrer i a les places, perquè no ens frenarà la retallada de drets socials i civils, Feministes Indignades reivindiquem un 1r de Maig feminista i anticapitalista!

 

Posted in General | Leave a Comment »

81 anys d’un intent transformador: la II República.

Posted by lafrontissa a 18/04/2012

La nostra companya Neus Benavent ha escrit un article, que ha estat publicat també a Vilanova Digital, amb motiu del 14 d’abril, dia en que es va proclamar la república l’any 1931. A l’article,  reivindica el que la legislació republicana va representar per l’emancipació de les dones, respecte a la situació de dependència política, legal i econòmica que patien abans del 14 d’abril de 1931, i que  van tornar a patir després, durant tota la dictadura franquista.

81 anys d’un intent transformador: la II República

Fa cosa d’ un mes,el 19 de març, es van commemorar els 200 anys de la Constitució de Cadiz de 1812, però no va ser fins la Constitució de 1931, amb la II República, que ara, el 14 d’abril, haguès complert 81 anys, que les dones van obtenir la ciutadania civil i la ciutadania política, per primera vegada en la història d’Espanya .

Llegiu aquí l’article sencer

Posted in General | Leave a Comment »

La crisi, una perspectiva crítica feminista.

Posted by lafrontissa a 11/04/2012

L’economista Amaia Pérez d’ Orozco analitza la crisi des  del feminisme crític. El capitalisme deshumanitzador posa vida al servei de l’acumulació de beneficis. Els videos ens els envia la nostra companya Pepa. “Trobo que val la pena analitzar la crisi amb més variables i conceptes que els habituals”. Pepa Castelló. Han estat publicats per feministes indignades. http://feministesindignades.blogspot.com.es/2012/03/economia-i-feminisme-amaia-perez-orozco.html

 

 

Posted in General | Leave a Comment »

Ecologia i feminisme.

Posted by lafrontissa a 02/04/2012

Unir feminisme i ecologia no és un procés natural i espontani, necessita coneixement, reflexió, plantejar qüestions i buscar respostes . Des de La Frontissa volem fer una jornada d’ autoformació en aquest camp, coordinada per Neus Benavent i Isi Pedra. Posem a la vostra disposició les lectures que elles han triat per començar.

 

Marta Monasterio Martín i Luís Rico García-Amado. Miradas feministas de la ecologia social, una propuesta metodológica.: A la revista Ecologia política Digital n. 2. Pàg 17.

Luís González Reyes. Decrecimiento: Menos para vivir mejor

Julia Weingärtner y Marta Monasterio Martín, Poner la vida en el centro: respuestas del ecofeminismo y del decreccimiento a la UE.

Posted in General | Leave a Comment »