La Frontissa. Associació de Dones

Espai per compartir idees, coneixements i activitats

 • Mobilitzem-nos

  Defensem la democràcia i l'Estat de Benestar, llegint, produint i difonent informació sobre les causes i conseqüencies de la crisi econòmica i les solucions alternatives. Utilitzem les TIC per defensar els nostres drets.
 • Defensem la igualtat.

  Per a lluitar contra la violència masclista, defensem les polítiques d' igualtat
 • Vaga Feminista 8 M

 • Donart 2019. Francesca Calaf. Territori

 • Anuncis

Archive for 20/03/2017

Moció aprovada

Posted by lafrontissa a 20/03/2017

La següent moció, elaborada per La Frontissa, va ser aprovada per unanimitat en el ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del passat 13 de març.

 

Moció de l’ Associació de Dones La Frontissa sobre el paper de Serveis Socials en els casos que puguin implicar retirades de tutela de menors

 

Cada dia són excloses del sistema més persones del que nosaltres  entenem com a  vida digna, per anar a parar a una marató d’aconseguir recursos mínims que les ajudin a subsistir: un lloc i un horari per poder prendre un cafè o un got de llet a primera hora del matí, un altre lloc per dinar, un altre lloc per dormir. I nedar contra corrent per aconseguir sortir del bucle i tornar com a mínim a l’estatus anterior,  la qual cosa sembla cada vegada més inaccessible. Provenen del nostre sistema: econòmic, classista, racista i patriarcal.

Per tant des de La Frontissa demanem complicitat política, professional i social. I la cerquem per mitjà d’aquesta moció. Explicar el que observem i escoltem a les dones i les seves famílies, ateses des de l’acompanyament terapèutic  de la nostra associació:  Què ens diuen?. I una altra: què és el que en farem?

Ens referim a les seves queixes sobre: Informes  basats  criteris establerts abans que en diagnosis o tractament psicològic; Elaboracions d’informes mèdics i diagnosis sense visites ni observacions, sense cap tractament ni seguiment, obviant el principi bàsic d’economia en Salut Mental i que serveixen per prendre decisions en perjudici de la sostenibilitat, dels recursos propis de les persones;   Valoracions a partir d’indicadors interns que no contemplen  els processos de dol i estats de xoc, avocant a  mares que es troben a la vora de perdre els seus fills que siguin receptives – passives; actituds que poden donar lloc a què dones i famílies se sentin amenaçades amb la pèrdua de custòdia de filles o fills.

 

Ara bé, des de La Frontissa no  considerem que els fets esmentats anteriorment es derivin de decisions úniques i  individuals del personal que treballa a Serveis Socials. Més aviat creiem que  són pròpies de l’aplicació de  la  Llei  14/2010 de 27 de maig : Llei de Drets i oportunitats de la infància i l’ adolescència; els reglaments i protocols que la concreten o altres afectacions externes i en tot cas autoritats superiors a l’àmbit municipal, les causants d’ aquests fets.

Avui,  no estem soles en defensar aquesta posició tal i com es va veure en e Ple del Parlament de Catalunya de 26 de gener de 2017 on les diputades Gemma Lienas i M.Gabriela Serra van fer dues intervencions molt detallades sobre les actuacions de la Direcció General d’ Atenció a La Infància i Adolescència.

 

Per tal que el nostre municipi sigui pioner en la millora dels serveis relacionats amb aquest tema i que aquesta millora redundi en benefici dels menors, les mares, les famílies, el personal de Serveis Socials i la ciutadania en general proposem:

 1. AUGMENTAR la dotació pressupostària municipal a l’Àrea  de SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS per atendre les necessitats relatades i les mesures escrites, en els punts que segueixen aquest apartat dels acords. Alhora cercar i demanar a les instàncies que calgui recursos de tota mena per aconseguir minimitzar el màxim les conseqüències de la mal anomenada crisi econòmica.

 

 1. CREAR un dispositiu d’Acompanyament professional adreçat a personal de Serveis Socials amb calendari, espai, programació anual, i amb dotació pressupostària. Els objectius del qual siguin: impartir formació transversal i  seminaris específics, atendre a la necessitat de  reciclatge continu, analitzar casos per ampliar la seva valoració, preparar material per a transferir com a bones pràctiques a altres professionals i  mesures d’avaluació contínua i resolució d’incidències. Com a GARANT DEL TREBALL PRIORITZANT EL  SUPORT A LA FAMÍLIA, ens referim a recursos d’autonomia i teràpia..VOLEM  que  en famílies que pateixen algun tipus de desestructuració per la causa que sigui, els recursos s’ inverteixin en el nucli de convivència, a fi que ningú no perdi els llaços afectius i propiciar que la canalla arribi a persona adulta sense traumes ni pèrdues. En aquest sentit incorporar ja com a criteri de treball al Serveis Socials Municipals els dos punts de les recomanacions de la Comissió Europea citats al punt 5 d’aquest apartat.

 

 1. REVISAR els protocols massa llargs i feixucs per resoldre les situacions d’emergència i que aboquen les usuàries a cercar solucions desesperades que poden agreujar més la seva situació. REVISAR l’ aplicació dels indicadors usats per l’avaluació del risc, per evitar que hi hagi  biaix de gènere , cultural, o de context social.
 1. INFORMAR  suficientment els recursos existents a la comarca i província de suport a famílies i a dones. Actualització pàgina web. Així com material de difusió per tothom que accedeixi a SS. Fer un llistat de prestacions a les que poden accedir dones i famílies en situació vulnerable que inclogui els criteris objectius que permetin accedir-hi .

D’ acord amb la Llei 5/2008 del 24 d’abril de 2008,del dret de les dones a eradicar la violència masclista, Títol 3. Dels drets de les dones en situacions de violència masclista a la prevenció, l’atenció, l’ assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. Donar prioritat a les dones en aquesta situació a accedir a tots els ajuts abans esmentats, prioritat que s’ incrementarà si tenen menors al seu càrrec

 

 1. Instar el Parlament de Catalunya a modificar la Llei 14/2010 de 27 de maig : Llei de Drets i oportunitats de la infància i l’ adolescència d’ acord amb les recomanacions de la Comissió Europea de 20 de febrer de 2013: “Invertir en la infancia: romper el ciclo  de les desventajas”.

D’ aquestes recomanacions volem citar-ne dues de l’ apartat 2.2 que citem en castellà que és l’idioma en què hem consultat el document per tal que una traducció no experta no n’alteri el significat.

“Garantizar que la pobreza no sea nunca la única justificación para retirar la custodia; intentar que los niños permanezcan bajo la custodia de sus padres o vuelvan a estarlo, por ejemplo corrigiendo las carencias materiales de la família”.

“Garantizar un control adecuado de la derivación a servicios sociales para evitar en la medida de lo posible que los niños sean colocados en instituciones y establecer revisiones periódicas en caso que no haya podido evitar”

 Moltes gràcies.

 

Anuncis

Posted in General | Leave a Comment »